نزدیک محرم...


خــودم آس..


رفیــقام خاص


دنیــا مال ماست


⇜چــــــــــــون جد در جدم شیعه مولاست


√دلمون دریــاس


√چــــــون دلــمون عاشقه اباعبدالله ست(ع)


↑ســرمون بالاست


چــــــون بالا سرمون خداست پرچممونم بالاست


⇜افتخارمون به پیرهن مشکے حضرت زهراست(س)


⇦هیئتمون همیشه بر پاست""


این پیغام بچه شیعه ها به کل دنیاست...


لبیك یا حسین(ع)...

 

جم رایگان 100% تضمینی